Định giá - Đặt hàng DATA

Step 1: Bạn muốn dùng data theo loại nào?

Dịch vụ đã chọn và số điện thoại nhập

Dịch vụ bạn đã chọn sẽ được liệt kê ở đây.

Step 2: Nhà mạng bạn cung cấp?

Dịch vụ đã chọn Chọn nhà mạng
Dung lượng data theo nhà mạng đã chọn

Step 3: Bạn muốn sử dụng bao nhiêu dung lượng?

Dịch vụ đã chọn Data date
Khối lượng theo từng khoảng thời gian
trong 24h
trong 10 ngày
trong 30 ngày
  Tổng đơn vị VND phải trả:  VND

Bạn đã hoàn tất! Đây là ước tính của bạn

Data đăng kí theo thời điểm và dung lượng:

0 MB dùng trong ngày
0 VND
0 MB dùng trong 10 ngày
0 VND
0 MB dùng trong 30 ngày
0 VND
0 VND Tổng chi phí hàng tháng

 

  • Những giá này chỉ là ước tính và không bao gồm VAT hoặc các loại thuế khác. Giá thực tế được xác định tại thời điểm bạn sử dụng dịch vụ trực tuyến (ví dụ: Xem video bằng data mua).
  • Chúng tôi sẽ xuất hóa đơn cho bạn bằng VND.
  • Vui lòng đọc các điều khoản thanh toán của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách thanh toán hoạt động.

Tổng chi phí hàng tháng

0VND

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của onemdata.com. Onemdata.com sẽ xử lý
trong thời gian sớm nhất.


Nếu có bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng website, hãy liên hệ với Onemdata.com qua
hotline 0985135999 hoặc email support@onemdata.com để được hỗ trợ.